OVK

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk Ventilationskontroll skall man göra regelbundet. Detta för att få en bättre inomhus miljö, det ger också tillfälle att prata om energisparande till fastighetsägaren. Det är byggnadsägarens eller bostadsföreningen som skall se till att OVK utförs.

  • Vem utför OVK? Det är en person som har certifieringen, vill säga personen måste ha utfört test vid ackrediterat certifieringsorgan.
  • Sedan 1991 har kraven på OVK funnits i Sverige.
  • Protokollen skall finnas hos din kommuns byggnadsnämnd.

Mer info om ovk se boverkets hemsida.
www.boverket.se

Olika intervaller för ovk se nedan.

Byggnader och typ av ventilationssystem
Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.​