Rensning av ventilation

Förbättra inomhusmiljön med rena kanaler

I ventilationskanaler samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostäderna. Om kanalerna inte rensas regelbundet försämras cirkulationen väsentligt och effektiviteten i värmeanläggningen försämras.

Ventilationskanaler bör rensas vart fjärde till vart åttonde  år beroende på ventilationssysytemet.

Nomida AB utför rensing av ventilationskanaler. Om du önskar kan vi erbjuda ett rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen.

    Sorry, no posts matched your criteria.