Injustering av ventilation BRF

För lågt luftflöde:

Ett för lågt frånluftsflöde kan skapa olika typer av problem och följdproblem. Det kan till exempel innebära övertryck i byggnaden, vilket i sin tur kan orsaka mögel- och fuktproblem och det påverkar även inomhusklimatet på flera sätt. Ett lågt flöde leder ofta till att flödesbalansen påverkas. Om ventilationssystemet har mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning så påverkas återvinningen negativt om luftflödena inte är balanserade. Ett lågt frånluftsflöde leder till en lägre temperatur på tilluften. Det kompenseras ofta av att inomhustemperaturen måste höjas, till exempel med dyr köpt energi.

För högt luftflöde:

Ett för högt luftflöde kan vara en riktig energibov. Om vissa rum inte har tillräckligt med luft uppstår en risk att det övergripande luftflödet måste höjas eller att det redan är för högt. Detta för att kompensera för de ställen där det är för lite luft. Det går åt extra energi för att värma denna luft och fläktarna måste jobba hårdare för att driva runt den, vilket stjäl ännu mer energi. Du riskerar också att skapa ett övertryck i byggnaden genom att ha för höga luftflöden. I sin tur ökar det risken för fukt- och mögelproblem.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad det innebär att bli avtalskund eller vill du boka OVK?

Kontakta oss vi formuläret