Vår bakgrund

Företaget har varit igång sedan 2010 då tillträdande ägare Daniel Fridérus lång erfarenhet från branschen 180501 blev Mikaela Fridérus 50% ägare till nuvarande firma NOMIDA AB. Idag är vi 5 anställda och har tillsammans 34 års erfarenhet i området sotning, besiktningar av eldstäder/skorstenar, OVK besiktning, ventilations rensning, vi har ständigt behov av nya kompetenta medarbetare om dessa dyker upp.

Genom vässad organisation och nyförvärvad utbildning ser vi stora möjligheter att skapa nya marknader framöver, vi är 3st i dag som är utbildade skorstens fejartekniker samt en kille med ovk behörighet.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad det innebär att bli avtalskund eller vill du boka OVK?

Kontakta oss vi formuläret