Borttagning av kajbon

Vi tar bort stopp och kaj/fågelbon i kanaler och skorstenar

I alla kanaler och skorstenar samlas skräp och smuts. De måste rensas med jämna mellanrum för att fungera effektivt och säkert.

Inte minst  fåglarna bygger gärna bon i skorstenar och kanaler.

Nomida AB utför rensingar av självdragskanaler, ventilationskanaler och skorstenar. Har du ett stopp någonstans, kontakta oss!