Objekt

Eldstäder för myseldning
Eldstäder för uppvärmning
Värmepannor Olja
Värmepannor Ved
Värmepannor Pellets
Värmepannor Gas
Stora Värmepannor Ved
Stora Värmepannor Olja
Stora Värmepannor
Stora Värmepannor
Imkanaler storkök
Imkanaler storkök

Ny frist Sotning

2-3 år
1 år
1 år
17 veckor
1år

8 veckor
17 veckor
½ år
1 år
17 veckor
52 veckor

Ny frist Brandsk

6 år
3 år
6 år
3 år
6 år
6 år
3 år
6 år
6 år
6 år
2 år
2 år

Brandskyddskontroll kan tidigast utföras 1,5 år efter besiktningsdatum när det gäller 3 års kontrollfrister (tidigare var det 1 år efter besiktning)