Rensning av ventilation

Förbättra inomhusmiljön med rena kanaler

I ventilationskanaler samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostäderna. Om kanalerna inte rensas regelbundet försämras cirkulationen väsentligt och effektiviteten i värmeanläggningen försämras.

Ventilationskanaler bör rensas vart fjärde till vart åttonde år beroende på ventilationssysytemet.

Nomida AB utför rensing av ventilationskanaler. Om du önskar kan vi erbjuda ett rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen.

En eftersatt och smutsig ventilationsanläggning ligger ofta bakom många problem som brukar tillskrivas ” sjuka hus ”. Människors hälsa påverkas i hög grad av luften och det är därför viktigt att underhålla ventilationen för bästa funktion.

Smutsiga luftkanalssystem och fläktar orsakar hälsoproblem och ökad energiförbrukning samt ökar brandrisken i våra kök. Rena ventilationskanaler ger bättre inomhusklimat, mindre energiförbrukning och mindre slitage på anläggningen. Förbättrad ventilation löser också ofta fuktproblemoch problem med mögelbildningar och förökning av bakterier. Ventilationssystemet transporterar bort den dåliga luften vi har förbrukat och ersätter med ny fräsch luft. För att säkerställa ventilationssystemets funktion behöver det ha service och rengöras.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad det innebär att bli avtalskund eller vill du boka OVK?

Kontakta oss vi formuläret