Tjärborttagning

Vi ser till att få bort tjäran i din skorsten så ni kan elda säkert framöver

Att det bildas tjära i skorstenen beror oftast på att man använder alltför fuktig ved, eller att man drar igen dragluckan/spjället och stryper tilluften, då det blir för dålig förbränning och tjära bildas.

Soteld, det vill säga när sot och tjära brinner i skorstenen, är den vanligaste orsaken till bränder i villor.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vad det innebär att bli avtalskund eller vill du boka OVK?

Kontakta oss vi formuläret